Goederen waarvan niemand kan worden uitgesloten of niet te splitsen zijn in individuele eenheden die aan de afzonderlijke gebruikers verkocht worden.

Een voorbeeld zijn dijken: je kunt namelijk niemand in Nederland uitsluiten van de bescherming tegen water door dijken.Een tweede voorbeeld is defensie: als het leger een (stuk) land beschermt kan ook geen enkel persoon (individu) hiervan uitgesloten worden.

Advertentie