Een C.V. is een mengeling tussen een natuurlijk persoon en een rechtspersoon. Anders gezegd is er sprake van beherende en stille vennoten. Beherende vennoten zijn, net als bij een eenmanszaak en een V.O.F., hoofdelijk aansprakelijk. De stille vennoten zijn slechts aansprakelijk voor het bedrag die het in de C.V. heeft geïnvesteerd.

In de praktijk: het gaat om een onderneming met meerdere aandeelhouders, waarbij de beherende aandeelhouders actief betrokken zijn bij de bedrijfsvoering en de stille vennoot wel mede-eigenaar (geldschieter) is, maar zich niet met de dagelijkse gang van zaken bemoeid.