Voor wie geen roze bril, maar helderheid over financiën wil.
Commanditaire vennootschap
  • Commanditaire vennootschap (C.V.)

Commanditaire vennootschap

Een C.V. is een mengeling tussen een natuurlijk persoon en een rechtspersoon. Anders gezegd is er sprake van beherende en stille vennoten. Beherende vennoten zijn, net als bij een eenmanszaak en een V.O.F., hoofdelijk aansprakelijk. De stille vennoten zijn slechts aansprakelijk voor het bedrag die het in de C.V. heeft geïnvesteerd.

In de praktijk: het gaat om een onderneming met meerdere aandeelhouders, waarbij de beherende aandeelhouders actief betrokken zijn bij de bedrijfsvoering en de stille vennoot wel mede-eigenaar (geldschieter) is, maar zich niet met de dagelijkse gang van zaken bemoeid.

Advertentie

Over de auteur:

Scholto Bos
Scholto was docent economie en M&O op een middelbare school en werkte als consultant bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc. Vervolgens was hij 9 jaar werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Sinds 2015 is hij oprichter & uitgever bij Finler Media.

Laat een reactie achter

Deze website gebruikt cookies. Akkoord