Gewogen gemiddelde van een groot aantal partiële prijsindexcijfers.