Zie Rekening courant voor uitleg van het begrip “Creditrekening”.

Advertentie