Voor wie geen roze bril, maar helderheid over financiën wil.
  • Creditzijde

Creditzijde

De creditzijde is de rechterkant van de boekhoudkundige balans. De debetzijde is de linkerkant. Aan de creditzijde staan alle schulden en aan de debetzijde staan alle bezittingen. Een goed opgestelde balans is altijd in “balans”. Dat wil zeggen dat de som van bezittingen en schulden in evenwicht zijn, dus gelijk moeten zijn aan elkaar.

Aan de creditzijde staat het Lang vreemd vermogen, Kort vreemd vermogen en het Eigen vermogen. Kort vreemd vermogen zijn alle kortlopende schulden, zoals crediteuren en een rekening courant (betaalrekening).

Het Lang vreemd vermogen zijn alle langlopende schulden die de organisatie heeft. Voorbeelden zijn de hypothecaire lening, obligatielening of een onderhandse lening.

Het eigen vermogen staat ook aan de creditzijde, terwijl dit eigenlijk geen schulden zijn. Een boekhouder ziet dat anders. Het eigen vermogen is immers ook een schuld, maar dan aan de eigenaren zelf.

Schulden van een organisatie worden ook wel passiva genoemd en bij bezittingen wordt ook wel van activa gesproken.

Advertentie

2018-05-21T15:11:43+00:00Categorie: Ondernemen & Financiën|Tags: , |

Over de auteur:

Scholto Bos
Scholto was docent economie en M&O op een middelbare school en werkte als consultant bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc. Vervolgens was hij 9 jaar werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Sinds 2015 is hij oprichter & uitgever bij Finler Media.

Laat een reactie achter

Deze website gebruikt cookies. Akkoord