Dit zijn bedrijfstakken die sterk reageren op de conjunctuurbeweging.

Voorbeeld: De basismetaalindustrie. Op het moment dat het slechter gaat met de economie worden er minder auto’s gemaakt, minder deurkrukken, minder landbouwwerktuigen, minder heggenscharen etc. De bedrijfstak die het ergste te leiden heeft van de slechte economie in dit geval is de metaalindustrie, omdat al deze producten van metaal worden gemaakt.

Advertentie