Voor wie geen roze bril, maar helderheid over financiën wil.
  • Debetzijde

Debetzijde

Een boekhoudkundige balans is een overzicht van bezittingen en schulden van een onderneming op een bepaald moment. De meeste organisaties stellen aan het einde van een boekjaar, meestal per 31 december, een balans op. Hier komt het spreekwoord “de balans opmaken” ook vandaan. Een balans heeft twee kanten. De debetzijde en de creditzijde.

Aan debetzijde (linkerkant) van de balans staan alle bezittingen. Voorbeelden van balansposten zijn vaste activa, zoals gebouwen, machines en transportmiddelen. Ook staan voorraden en liquide middelen aan de debetzijde. Kortom: alles wat het bezit is van een bedrijf staat aan de linkerkant van de balans.

Ook debiteuren staan aan de debetzijde van de balans. Hoewel het bedrijf dit geld nog moet ontvangen, maakt het zeker onderdeel uit van de bezittingen. Een bedrijf maakt namelijk aanspraak op het bedrag vanwege eerder geleverde goederen of diensten.

Bezittingen van een organisatie worden ook wel activa genoemd. Schulden worden ook wel passiva genoemd en staan aan de creditzijde (rechterkant) van de balans.

Advertentie

2018-05-21T15:11:44+00:00Categorie: Ondernemen & Financiën|Tags: , |

Over de auteur:

Scholto Bos
Scholto was docent economie en M&O op een middelbare school en werkte als consultant bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc. Vervolgens was hij 9 jaar werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Sinds 2015 is hij oprichter & uitgever bij Finler Media.

Laat een reactie achter

Deze website gebruikt cookies. Akkoord