Het afstoten van taken door de rijksoverheid naar lagere overheden.

Advertentie