Defleren is het omzetten van nominale grootheden in reële grootheden. Inkomen is een voorbeeld van een nominale grootheid. Stel dat je inkomen met 5% stijgt. Dan verwacht je dat je ook 5% meer kunt kopen dan ervoor. Het kan dan zijn dat je bedrogen uitkomt! Waarom? Wanneer de prijzen in dezelfde tijd met 6% zijn toegenomen, betekent het dat je reële inkomen zelfs achteruit is gegaan.

Je kunt met je gestegen inkomen minder kopen dan daarvoor. Om precies te zijn is je koopkracht met 0,94% gedaald ten opzichte van het jaar ervoor.

https://latex.codecogs.com/gif.latex?small&space;100&space;-&space;left&space;(&space;frac{105}{106}times&space;100&space;right&space;)&space;=&space;0,94;&space;procent

Een tweede voorbeeld ter verduidelijking. Stel dat je inkomen in 2013 € 2.000 bedroeg en dat je inkomen in 2014 met 5 % is gestegen tot € 2.100. Op basis van de de Consumentenprijsindex (CPI) blijken de prijzen in Nederland met gemiddeld 2% te zijn toegenomen in de periode 2013-2014. Jouw reële inkomen (gedefleerde inkomen) is dan € 2.058,82.

https://latex.codecogs.com/gif.latex?small&space;frac{2.100}{102}times&space;100&space;=&space;2.058,82&space;;&space;euro

Defleren is overigens iets anders dan deflatie wat een algemene daling van het prijspeil betekent.

Advertentie