Mate waarin de invoer (import) kan worden betaald uit de opbrengst van uitvoer (export). Berekening: opbrengsten export / uitgaven import X 100%

Advertentie