Economisch systeem waarbij democratisch gekozen vertegenwoordigers via het toekennen van budgetten het aanbod van goederen bepalen. In het geval van dit mechanisme is sprake van een democratische huishouding.

In Nederland is sprake van een combinatie tussen het democratisch budgetmechanisme en het marktmechanisme. Dat wil zeggen dat de aanbod van goederen gedeeltelijk wordt overgelaten aan de markt en voor een gedeelte wordt bepaald onze volksvertegenwoordiging (Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal).

Advertentie