Om te leren wat devaluatie betekent, moet je eerst wat meer weten over wisselkoersen. Als gevolg van vraag en aanbod naar valuta stijgt of daalt een wisselkoers. Een stijging van de wisselkoers heet appreciatie en een daling depreciatie. Landen maken onderling vaak afspraken over de hoogte van de wisselkoers. Zo weten landen die onderling veel handel met elkaar drijven waar ze aan toe zijn. Wanneer landen voor een lange tijd zeker weten tegen welke prijs valuta omgewisseld kunnen worden, is er sprake van een vaste wisselkoers. Wanneer landen geen afspraken maken en de hoogte van de wisselkoers volledig overlaten aan de markt, is sprake van een zwevende wisselkoers.

Bij afspraken over een vaste wisselkoers heet de vastgestelde koersverhouding tussen twee valuta de spilkoers. Meestal worden afspraken gemaakt over een maximale appreciatie en depreciatie ten opzichte van de spilkoers. De maximaal toegestane afwijking van de spilkoers heet de interventiekoers. Wanneer twee landen besluiten om de vastgestelde koersverhouding te verhogen is sprake van revaluatie. Een afspraak om de de spilkoers te laten dalen heet devaluatie.

Devaluatie is een officiële verlaging van de spilkoers als gevolg van een afspraak tussen landen. Dit besluit wordt genomen door de overheid. Devaluatie van de euro wordt vastgesteld door de Europese Centrale Bank (ECB). De consequentie is dat de waarde van een valuta daalt.

Advertentie