Bij differentiatie wordt de bedrijfskolom langer (en bij integratie wordt de bedrijfskolom korter).

Bijvoorbeeld:Als de groenteman besluit om zelf zijn groente in kassen te gaan verbouwen, dan is er sprake van integratie. Stoot hij de kassen weer af en gaat hij zijn groente bij een tuinder bestellen, dan is er sprake van differentiatie.

Advertentie