Belastingen op inkomen, winst en vermogen. Directe belastingen zijn de tegenhanger van indirecte belastingen.