Durfkapitaal is beter bekend onder de naam venture capital. Een durfkapitalist is een organisatie of persoon die een lening verstrekt aan een onderneming die een meer dan gemiddeld risico loopt.

Meestal wordt durfkapitaal verstrekt in de vorm van leningen aan startende (startups) of bestaande ondernemingen die een nieuw product op de markt willen brengen. Aangezien de kans dat een dergelijke onderneming de lening kan terugbetalen kleiner is dan bij ‘bewezen’ bedrijven met ‘bewezen’ producten, loopt een geldverstrekker een groter risico.

Durfkapitaal wordt vaak verward met private equity. Bij private equity wordt echter belegd in aandelen van een bedrijf dat niet beursgenoteerd is, terwijl bij het vestrekken van durfkapitaal meestal sprake is van een geldlening (vreemd vermogen). Overigens is er bij beide vormen van kapitaalverschaffing sprake van een hoog risico.