Econometrie is een studie binnen de economische wetenschap die met behulp van wiskundige methoden en modellen economische problemen probeert op te lossen. Er zijn verschillende stromingen binnen de econometrie, zoals wiskundige economie en actuariaat.