Sinds 1999 bestaat de Economische en Monetaire Unie waar één gemeenschappelijk monetair beleid wordt gevoerd en waar sinds 2002 in twaalf landen (België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje) met de euro wordt betaald. Landen die hieraan deelnemen, hebben hun nationale valuta ingeruild voor de euro en daarmee het monetaire beleid van de nationale centrale banken overgedragen aan de Europese Centrale Bank.

Advertentie