Economische goederen zijn goederen en diensten die relatief schaars zijn en waaraan een positief belang wordt gehecht. Aan de bestedingszijde gaat het daarbij om consumptiegoederen, aan de productiezijde om vormen van arbeid en kapitaal. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie. Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken, Bussum: Coutinho, tweede bijdruk 2014)

Advertentie