In een eenmanszaak is één persoon eigenaar van een bedrijf of iemand die een zelfstandig beroep uitoefent. Er is sprake van een eenmanszaak als er:
– één eigenaar is;
– het eigen vermogen zelf is ingebracht;
– de eigenaar is volledig aansprakelijk is voor de schulden;
– geen sprake is van een rechtspersoon.

‘Geen ‘rechtspersoon’ betekent dat de natuurlijke persoon aansprakelijk is voor de schulden. Als de onderneming failliet gaat moet de oude eigenaar nog steeds de schulden aan de schuldeisers aflossen.