Verzamelnaam voor waardepapieren: aandelen, obligaties en pandbrieven.