Plaats waar wordt gehandeld in effecten. Anders gezegd is een effectenbeurs een plek waar vraag en aanbod bij elkaar komen om te handelen in effecten.