Overzicht van ontvangsten uit en betalingen aan het buitenland wegens aankoop en verkoop van effecten.