De veronderstelling dat mensen hun belangen nastreven zoals ze die zelf zien. De eigenbelanghypothese valt dus niet (noodzakelijkerwijs) samen met een ‘direct eigenbelang’ in de zin van eng egoïsme, maar laat een ruim palet aan doeleinden toe, inclusief het rekening houden met het welzijn van anderen. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie. Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken, Bussum: Coutinho, tweede bijdruk 2014)

Advertentie