Een economische eenheid van Europese landen, waarbinnen een vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal bestaat.

Advertentie