Het uitvoeren van goederen en diensten naar het buitenland. Het tegenovergestelde van export is import.