Negatief saldo van inkomsten en uitgaven van het Rijk exclusief de aflossingen op de staatsschuld.

Advertentie