Zie Zwevende wisselkoers voor uitleg van het begrip “Flexibele wisselkoers”.

Advertentie