Gebonden hulp is een vorm van ontwikkelingssamenwerking waarbij het land dat hulp ontvangt verplicht is om goederen en diensten af te nemen in het land dat de hulp biedt. Het land dat hulp biedt aan een ontwikkelingsland wordt donorland genoemd.

Gebonden hulp heeft als uitgangspunt ‘help you, help me’. Het is de bedoeling dat niet alleen het ontvangende land er beter van wordt. Zo kan het ontwikkelingsland verplicht zijn om bijvoorbeeld machines of medicijnen af te nemen van te nemen van het donorland.

Er kleven veel nadelen aan gebonden hulp. Zo blijkt dat ontwikkelingslanden uiteindelijk duurder uit zijn dan wanneer ze zelf mogen kiezen waar ze hun goederen en diensten kopen. Ook zijn de ontwikkelingslanden niet alleen duurder uit, maar moeten ze producten afnemen waar ze eigenlijk niet op zitten te wachten. Ten derde hebben de ontvangende landen vaak de kennis niet om de producten effectief in te zetten. Een vierde nadeel is dat ze door verplichte afname bij meerdere donorlanden in aanraking komen met grote verschillen in technieken en methodes.

Advertentie