De geïnduceerde consumptie is het deel van de totale consumptie dat afhankelijk is van het beschikbare inkomen. Anders gezegd geeft dit getal weer welk deel van de particuliere consumptie afhangt van het nationaal inkomen (Y).

In de meeste gevallen geldt dat de bereidheid tot consumeren groter wordt naarmate het beschikbare inkomen toeneemt. Het deel dat niet afhankelijk is van het inkomen wordt de autonome consumptie genoemd.

De economische omschrijving van de geïnduceerde consumptie is: dat deel van de particuliere consumptie dat afhankelijk is van andere grootheden in het model, oftewel endogeen (binnen het model) bepaalde consumptie.

De geïnduceerde consumptie wordt berekend door de marginale consumptiequote te vermenigvuldigen met het nationaal inkomen. In de consumptiefunctie wordt dat weergegeven als cY, waarbij c voor marginale consumptiequote staat en Y voor het nationaal inkomen.

Advertentie