Geld is een ruilmiddel dat in brede kring als betaalmiddel wordt aanvaard.