De oprichting van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten was het gevolg van de opheffing van de Sovjet-Unie op 21 december 1991. Op deze datum kwamen tijdens een bijeenkomst in Alma Ata (Kazachstan) elf van de vijftien Sovjetrepublieken bijeen en werd beslist dat dat de ontmanteling van de Sovjet-Unie op een georganiseerde wijze zou plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomst werd tevens beslist dat Minsk (Wit-Rusland) het hoofdkwartier zou worden van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten.

Advertentie