Belasting- en premiebetalingen in procenten van het inkomen.