Werklozen tussen de 15 en 65 jaar die staan ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf en 12 uur of meer per week willen werken.

Advertentie