Iemand vraagt gespreid betalen aan als hij zijn creditcarduitgaven niet in één keer kan (of wil) terugbetalen. Bij een schuld van € 1.000,- wordt bijv. in 20 maanden € 50,- per maand plus rente worden afgelost.

In dit artikel wordt uitgelegd wat betalen in termijnen is, wat de voor- en nadelen zijn, hoeveel debetrente moet worden betaald en welke risico’s er verbonden zijn aan gespreid betalen. Ook wordt uitgelegd hoe rente over openstaande schulden wordt berekend.

Definitie

Gespreid betalen betekent in termijnen terugbetalen van kortlopend krediet tegen een vooraf vastgesteld rentepercentage. Er wordt maandelijks een vast bedrag of percentage van de openstaande schuld geïncasseerd. Bij gespreid betalen worden schulden altijd aan Bureau Kredietregistratie (BKR) doorgegeven.

Wat is gespreid betalen?

Gespreide terugbetaling wordt ook wel ‘betalen in termijnen’ of ‘gespreid aflossen’ genoemd. Creditcarduitgaven zijn eigenlijk kortlopende leningen. Uitgaven worden namelijk nooit direct van iemands bankrekening afgeschreven, maar in één of meerdere termijnen afgelost.

Normaal gesproken worden alle uitgaven aan het einde van de maand (automatisch) terugbetaald. Een creditcardhouder heeft dan toestemming gegeven om maandelijks van zijn bankrekening af te schrijven. In dat geval is geen sprake van gespreid betalen. Er hoeft ook geen rente te worden betaald en er wordt geen schuld bij BKR geregistreerd.

Als het niet lukt om het hele bedrag in éénmaal terug te betalen, kan voor gespreide betaling worden gekozen. Maandelijks wordt bijv. €45,-, €100,- of een bepaald percentage van de openstaande schuld afgeschreven.

Stel dat de openstaande creditcardschuld €1.000,- is en dat een creditcardhouder voor een maandelijkse aflossing van 25% heeft gekozen. De creditcardmaatschappij schrijft dan maandelijks €250,- af. De schuld is na vier maanden afgelost. Eigenlijk duurt het langer dan vier maanden, omdat bij de aflossing ook debetrente in rekening wordt gebracht. Deze rente wordt inclusief aflossing afgeschreven.

Kan altijd gespreid worden betaald?

De meeste mensen denken dat creditcarduitgaven altijd in termijnen kunnen worden terugbetaald. Dat klopt niet. Gespreid betalen moet apart worden aangevraagd. Betalen in termijnen staat standaard op ‘uit‘ en het is verplicht om maandelijks alle uitgaven terug te betalen. Een creditcard zonder gespreid terugbetalen heet eigenlijk een charge card.

Bij een derde van de creditcards is gespreid betalen niet eens mogelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor alle American Express cards. Maar ook studenten, zzp’ers en grootzakelijke creditcardhouders met een Visa of Mastercard, komen vaak niet in aanmerking. Bij te late betaling wordt een boeterente in rekening gebracht.

Aanvragen en stopzetten

Aanvragen voor gespreid betalen worden goed- of afgekeurd. Het hangt af van inkomen, betaalgedrag en andere bij BKR lopende schulden. Stopzetten kan altijd. Wat de reden ook is, soms is het handig om in termijnen af te lossen.

Grote banken als ING, Rabobank en SNS geven de mogelijkheid om op elk moment gespreid betalen aan te vragen of stop te zetten. Creditcardleverancier ICS (die de creditcards voor o.a. ABN AMRO, ANWB, de Bijenkorf, BMW, Nationale-Nederlanden en OHRA verwerkt) geeft die mogelijkheid ook. ICS noemt dit de ‘Gespreid Betalen Faciliteit’.

Heeft u een creditcard en wilt u uw “betaalgedrag” (zoals dat in de financiële wereld zo mooi heet) aanpassen? Klik dan op één van onderstaande links.

Qander levert de creditcards voor Knab (particulier), Holland Visa Card, GAMMA en Flex Visa Card. ING, SNS Bank en Rabobank hebben hun eigen creditcards. ICS verwerkt de creditcards voor ABN AMRO, ANWB, ASN Bank, BMW, de Bijenkorf, Euroclix, Handelsbanken, Insinger de Beaufort, Knac, Mercedes, Nationale-Nederlanden, OHRA, Staalbankiers en Van Lanschot.

Rente

De rente is hoog! 14% is geen uitzondering (zie debetrente voor uitleg). De rente is hoger dan van een doorlopend krediet of persoonlijke lening. Meest verstandig is om maandelijks alles automatisch terug te betalen. Dan wordt geen rente in rekening gebracht.

De creditcardleveranciers ICS en Qander bieden naast creditcards ook leningen aan. ICS kan op aanvraag een creditcardschuld omzetten naar een doorlopend krediet. Dit scheelt zo’n 5% rente op jaarbasis. Bekijk hier informatie. Voor creditcardschulden en betaalachterstanden bij Qander kan contact op worden genomen met de helpdesk. Voor creditcardschulden en achterstanden bij ING, SNS Bank of Rabobank kan contact op worden genomen met het plaatselijke kantoor of de telefonische helpdesk. U vraagt dan of het mogelijk is om uw creditcardschuld om te zetten naar een lening met een lagere rente. In alle gevallen geldt dat een voorstel voor omzetten naar een doorlopend of persoonlijk krediet vrijblijvend is.

Risico’s

Lenen brengt altijd risico’s met zich mee. In termijnen terugbetalen van een creditcardschuld is hetzelfde als een persoonlijke lening of doorlopend krediet. De risico’s zijn:

  • Een registratie van de schuld bij het BKR
  • Een tussentijdse verhoging van het rentepercentage
  • Een schuld die ook bij werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid blijf staan
  • Een schuld die bij overlijden overgaat op de erfgenamen
  • Een boete bij te laat aflossen

Om deze risico’s zo veel mogelijk te beperken kan een maximaal te besteden bedrag worden ingesteld. Dat heet bestedingslimiet. Ook het in zo kort mogelijke tijd terugbetalen van de totale schuld verkleint de risico’s. Daarnaast is het ook mogelijk om een verzekering af te sluiten tegen een aantal van bovenstaande risico’s. De kosten voor deze verzekering bedragen ongeveer 0,5% van het openstaande saldo. De eerste twee genoemde risico’s worden met deze verzekering niet afgedekt.

Credits: graphic by Freepik

Advertentie