Dit zijn alle uitgaven van een gezin/huishouden aan consumptiegoederen. Anders gezegd zijn dit alle uitgaven die een huishouden niet uitgeeft aan belastingen en sparen.De gezinsconsumptie wordt in de economische kringloop aangeduid met de afkorting C.