Deelrekening van de betalingsbalans waarop de waarde van de in- en uitgevoerde goederen wordt geregistreerd. De goederenrekening wordt ook wel handelsbalans genoemd.

Advertentie