Bij het afsluiten van een hypotheek wordt er door een notaris een hypotheekakte opgesteld. In deze hypotheekakte staan alle rechten en plichten van de hypotheekgever (de koper) en de hypotheeknemer (de verstrekker van de lening). Deze hypotheekakte wordt opgenomen in het hypotheekregister en is te raadplegen bij het Kadaster.