De Inactieven/Actieven-ratio (I/A-ratio) geeft de verhouding tussen het aantal economisch inactieven en actieven weer.

Advertentie