Indirecte belastingen zijn belastingen op goederen en diensten, zoals omzetbelasting, accijnzen en invoerheffingen. Indirecte belasting worden ook wel een kostprijsverhogende belastingen genoemd en zijn de tegenhanger van de directe belastingen.

Advertentie