Indirecte belastingen zijn belastingen op goederen en diensten, zoals omzetbelasting, accijnzen en invoerheffingen. Indirecte belasting worden ook wel een kostprijsverhogende belastingen genoemd en zijn de tegenhanger van de directe belastingen.