Afspraak tussen de werknemer en de werkgever over de rechten en plichten die zij ten opzichte van elkaar hebben.

Advertentie