Dit is een situatie waarin de principaal (opdrachtgever) en de agent (opdrachtnemer) niet over dezelfde informatie beschikken. In de meeste gevallen beschikt de agent over meer informatie dan de principaal, omdat deze dichter op de (specifieke) materie zit.

Advertentie