Jaarlijkse betaling van inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen.