Arbeidsverdeling tussen landen, samenhangend met internationale specialisatie. Zo maakt Frankrijk bijvoorbeeld wijn, Nederland kaas en Duitsland auto’s.

Advertentie