In het Investment Savings / Liquidity preference Money supply equilibrium-model (IS/LM-model) worden twee curves weergegeven. Aan de ene kant de IS-curve en aan de andere kant de LM-curve. Het IS/LM-model laat combinaties van inkomen en rentepercentages zien waar de goederenmarkt (de IS-curve) en de geldmarkt (de LM-curve) in evenwicht zijn.

De goederenmarkt en de geldmarkt zijn alleen in evenwicht wanneer de IS-curve en de LM-curve elkaar snijden. Door middel van het IS/LM model is er de mogelijkheid om twee afzonderlijke markten in één model te bekijken en te zien wanneer hier een evenwicht bereikt wordt.

Advertentie