Kapitaal zijn alle goederen die worden ingeschakeld in het productieproces om er kapitaal- en consumptiegoederen mee te produceren. Voorbeelden zijn machines en vrachtauto’s. De beloning van kapitaal is rente.