Kapitaalgoederen worden gebruikt om goederen en diensten mee te produceren.

Bijvoorbeeld machines voor het maken van goederen en vrachtauto’s voor het leveren van diensten. Let op: met kapitaalgoederen worden dus duurzame en niet-duurzame consumptiegoederen gemaakt. Kapitaalgoederen worden ook productiegoederen genoemd.