Een kartel of concurrentiebeding is een afspraak tussen twee of meer bedrijven (oligopolisten) om de concurrentie te beperken. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld afspraken maken om hun producten niet lager dan een bepaalde prijs te verkopen. Dit kan een nadeel voor de consument opleveren, omdat prijsafspraken ertoe kunnen leiden dat de consument te veel voor een product moet betalen. De NMa (onderdeel van de overheid) houdt hier toezicht op.

N.B.: er wordt onderscheidt gemaakt tussen prijs-, productie-, conditiekartel, calculatie-, contingenteringskartel, research- en rayonkartels.

Advertentie