Economie

Aanbodfunctie

Aanbodfunctie

De aanbodfunctie is een formule die het verband toont tussen de aangeboden hoeveelheid van een bepaald goed en de prijs ervan. Vaak geldt: hoe hoger de prijs van een product, hoe meer er van dat product wordt aangeboden. Immers, het wordt voor producenten aantrekkelijk om een bepaald goed of dienst te produceren als het bij verkoop veel geld oplevert. De aanbodfunctie wordt ook wel de aanbodvergelijking of collectieve (prijs)aanbodfunctie genoemd.

De uitkomsten van deze wiskundige formule wordt in de aanbodlijn weergegeven. De aanbodlijn is een grafiek waarin staat weergegeven hoeveel van een bepaald goed wordt aangeboden bij verschillende prijzen.

Gerelateerde begrippen

De aanbodfunctie is de formule om het verband tussen de aangeboden hoeveelheid en de prijs te berekenen. De relatie tussen de gevraagde  hoeveelheid en de prijs wordt berekend aan de hand van de vraagfunctie. De vraaglijn is de grafische weergave van de vraag naar een bepaald goed bij verschillende prijzen.

author-avatar

Over Scholto Bos

Scholto is financieel expert en oprichter van Finler Media. Hij werkte 9 jaar bij de directie van financieel-economische zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Daarvoor was hij consultant bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *