Economie

Agency kosten

Agency kosten

Agency kosten zijn de kosten die een principaal (opdrachtgever) maakt om te controleren of de agent (opdrachtnemer) handelt in het belang van de principaal.

Stel dat een farmaceutisch bedrijf een engineering contractor de opdracht geeft om een farmaceutische fabriek te bouwen. De farmaceut is in dit geval de principaal en de engineering contractor is de agent. In dit voorbeeld zou de principaal Bayer en de agent Fluor kunnen zijn. Bayer maakt afspraken over hoe de nieuwe fabriek er uit moet zien, welke kosten ermee gepaard gaan en binnen welke termijn het project af moet zijn. Tijdens de bouw overleggen de principaal en de agent regelmatig met elkaar. Bayer ziet toe of Fluor de gewenste kwaliteit levert en of ze de gestelde termijn halen. Fluor zal Bayer er van proberen te overtuigen dat alles volgens plan verloopt, tenzij er problemen op hun pad komen. De tijd en het geld die Bayer in toezicht en controle steekt en Fluor in het verstrekken van informatie aan Bayer, worden agency kosten genoemd.

Agency cost

Agency kosten: controle, toezicht en informatie kosten geld.

M. Jensen en W. Meckling (1976) beschreven agency kosten als de som van monitoring cost, bonding cost en restverlies:

  • Monitoring cost: kosten van controle en toezicht op de activiteiten van de agent door de principaal
  • Bonding cost: kosten van de agent om bij de principaal aan te tonen dat hij zijn belang handelt
  • Restverlies of residual loss: kosten als gevolg van imperfectie van de controle en het toezicht door de principaal en de informatieverstrekking door de agent

Agency cost zijn onderdeel van de agency theory, die in het Nederlands de principaal-agent theorie wordt genoemd.

Literatuur
Jensen, M., en W. Meckling, Theory of the firm – Managerial behavior, agency costs and ownership structure, in: Journal of Financial Economics, vol. 3, 1976

author-avatar

Over Scholto Bos

Scholto is financieel-juridisch adviseur en eigenaar van Finler.nl. Eerder werkte hij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *