Ondernemen & Financiën

Arbeidsproductiviteit

Arbeidsproductiviteit

De arbeidsproductiviteit is het aantal producten (goederen of diensten) dat per werknemer per tijdseenheid (bijv. per jaar, maand of uur) wordt geproduceerd.

Voorbeeld

Bij een bedrijf werken 100 mensen. Zij werken allemaal 8 uur per dag en 5 dagen per week. In totaal werken ze 100 (mensen) x 5 (dagen) x 8 (uren) = 4.000 uren per maand. In deze tijd worden 20.000 producten (bijv. smartphones of televisies) gemaakt. De arbeidsproductiviteit per uur is:

    \[\frac{20.000\ producten}{4.000\ uur}=5\ stuks \ p.u.\]

De arbeidsproductiviteit gaat omhoog als dezelfde hoeveelheid in minder mens-uren kan worden voortgebracht. Of als met dezelfde hoeveelheid mens-uren een groter productievolume kan worden gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de mensen beter worden geschoold of als ze door diepte-investeringen vernuftiger machines ter beschikking krijgen.

Gerelateerde begrippen

Zie ook arbeid en produceren.

Over Scholto Bos

Scholto is financieel-juridisch adviseur en eigenaar van Finler.nl. Eerder werkte hij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.